کتاب ها

صحابه از دیدگاه قرآن و اهل بیت

نویسنده : عبدالله بن جوران الخضير - مترجم : مجموعه موحدین

صحابه از دیدگاه قرآن و اهل بیتبیان شأن و جایگاه صحابه نزد خدا و پیامبر اکرمr و شرح دیدگاه اهل بیت درباره آنان است. کتاب، با تعریف لفظِ صحابی در لغت و اصطلاح آغاز می‌شود. نویسنده در بخش دوم نشان می‌دهد که آیات قرآن و کلام گوهربار پیامبر اکرمr چگونه مقام یاران باوفای رسول را ستوده‌اند. بخش سوم کتاب، به چگونگی ظهورِ اختلاف در میان اصحاب و توطئه‌های شوم دشمنان اسلام در دامن‌زدن به این اختلافات پرداخته و سپس موضع‌گیری درستِ ما مسلمانان را در رابطه با اصحاب پیامبر شرح می‌دهد. روابط دوستانه و خویشاوندی میان اهل بیت و صحابه، طرح هشت سئوال و شبهه در این باره و پاسخ به آنها، از دیگر موضوعات کتاب است.

دانلود فایل PDF کتاب

تگ‌ها
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن