اسحاق دبیریکتاب ها

قطره ای از دریای خرافات شیعه

نویسنده : عبدالرحمن الدمشقیة - مترجم : اسحاق دبیری رحمه الله

قطره ای از دریای خرافات شیعهبیان نمونه‌هایی از خرافات و بدعت‌های موجود در کتبِ حدیثی شیعه است. نویسنده در این اثر با استناد به مهم‌ترین مصادر حدیثی شیعه، همچون اصول کافی، بحار الأنوار، من لا یحضره الفقیه، مستدرک الوسائل و حق الیقین، دروغ‌ها و خرافاتی را که در این کتاب‌ها به وفور پیدا می‌شوند، بررسی کرده و 47 نمونه از آنها را در اثر حاضر ارائه داده است. هدف وی از تألیف این اثر، دعوت شیعیان به بازنگری در اعتقادات مذهبیشان و باورشان به صحّت و وثاقتِ روایات شیعی است. او از ارائة توضیحات تکمیلی و شرح هر حدیث برای اثبات دروغ‌بودن آن خودداری کرده و قضاوت دربارة آن را به عقل و منطقِ سلیم خواننده واگذار نموده است.

دانلود فایل PDF کتاب

تگ‌ها
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن