اسحاق دبیریکتاب ها

آل بیت و حقوق شرعی آنان

نویسنده : صالح بن عبدالله الدرويش - مترجم : اسحاق دبیری رحمه الله

آل بیت و حقوق شرعی آنانبیان حقوق شرعیِ اهل بیت پیامبر است که در قرآن و روایات نبوی بدان تصریح شده است. خداوند متعال برای اهل بیت و خاندان پیامبر، حقوقی مقرر نموده و برایشان فضایلی تخصیص داده و اهل سنت در برخورد و فراگیری این حقوق و فضایل با مخالفانشان تفاوت آشکاری دارند؛ زیرا بدون هیچ غلوّ و افراط یا تفریطی به این حقوق و شأن و جایگاهشان اذعان دارند. اما شیعیان، چنان در این حقوق و شأن دخل و تصرف کرده‌اند که آنان را در هاله‌ای از تقدس و الوهیت قرار داده‌اند. وی در این اثر می‌کوشد تا با ابهام زدایی از چهره اهل بیت، مسلمانان را به حقیقتِ امر مطلع سازد. مَطلعِ کتاب، معنای لغوی و اصطلاحی (رایج) «اهل بیت» است. سپس ضمن تبیین مفهوم و مصداق اهل بیت از دیدگاه شیعه اثنی عشری، دیدگاه اهل سنت را درباره فضایل آنان، آنگونه که در قرآن و سنتِ رسول اکرم منعکس شده است، بازگو می‌کند. بحث پیرامون حقوقِ واقعیِ اهل بیت در جامعه اسلامی، حقیقتِ زمینی بودن ایشان، ردّ هر گونه توانایی خاصِ فوق بشری در وجودشان، امامت از دیدگاه اهل سنت و رویکرد اهل سنت به «ثِقل اکبر» از جمله دیگر موضوعاتی است که در ادامه می‌آید.

دانلود فایل PDF کتاب

تگ‌ها
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن