کتاب ها

تکامل فکر سیاسی شیعه از شورا تا ولایت فقیه

نویسنده : احمد کاتب

تکامل فکر سیاسی شیعه از شورا تا ولایت فقیهپژوهشی مستدل و جامع است درباره مبانی فقهی و استدلالی نظریه ولایت فقیه و حدود و اختیارات نهادهای قدرت در شیعه. فرمانرواییِ افســار گسیخته و غیر مسئولانه ولی فقیه در ایران ، صدور احکامِ بلانقضِ ناعادلانه و دخالت او در امور اقتصادی، اجتماعی و قضایی کشور، انگیزه نویسنده در این پژوهش بوده است. کتاب، با بررسی تاریخ اندیشه سیاسی شیعه و چگونگی پیوند آن با نظریه شورا آغاز می‌شود و سپس نظریه امامتِ مبتنی بر عصمت و احادیث منصوص و معجزات نقل شده از ائمه (!)که همگی مولود اندیشه‌های متکلمین شیعه در قرن دوم است، بررسی و تحلیل می‌گردند. دشواری‌هایی که این نظریه در خلال قرن‌های دوم و سوم با آن روبرو بوده است و ارتباط آن با فرضیه ولادت امام زمان، در ادامه بحث می‌آید. سپس مدعیات و دلائلی که متکلمان و مورخین درباره ولادت و غیبت مهدی ارائه داده‌اند در سه بخشِ دلایل عقلی و فلسفی، دلایل تاریخی و دلایل مستند به روایتِ منقول، مورد مطالعه و نقد قرار می‌گیرند. در فصل‌های بعدی، پیامدهای منفی و مفاسد نظریه انتظار و آثار زیانبار آن در ابعاد اجتماعی و سیاسی جامعه شیعه بررسی شده و کوشش‌های عده‌ای از متفکرین شیعه برای خروج از بن‌بست و انزوای سیاسی، تحلیل می‌شود. بخش پایانی کتاب، به بررسی نظری آخرین مرحله تحول اندیشه سیاسی شیعه (نظریه ولایت فقیه) و جنبه‌های مثبت و منفی آن پرداخته و جوانب مختلف نظریه شورا، به عنوان اصیل‌ترین و عملی‌ترین راهکار اندیشه سیاسی شیعه، معرفی شده است.

دانلود فایل PDF کتاب

تگ‌ها
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن