اسحاق دبیریکتاب ها

رد کردن عقیده به امام معصوم – آمدن مهدی افسانه است

نویسنده : محمد جودت الیوسف - مترجم : اسحاق دبیری رحمه الله

رد کردن عقیده به امام معصوم - آمدن مهدی افسانه استبیان عقیده شیعه امامیه درباره ولایت فقیه و امامت و پاسخ به مدعیات آنها در این باره است. به تصریح نویسنده، بدعتِ ولایت فقیه در صحنه سیاسیِ جامعه شیعیِ ایران گواهی است بر یأس شیعه از ظهور امام موهومِ موعودِ خود. از آنجا که امامت در نزد شیعه همچون محوری است که دیگر عقاید باطل حول آن می‌گردند. وی با استناد به آیات الهی و روایات نبوی، بطلان این عقیده را ثابت می‌کند و در این راه از احادیث نقل شده در کتب شیعه نیز بهره می‌برد. او در بحثی مبسوط، عصمت را از ائمه شیعه ساقط کرده و سپس به موضوع ولایت فقیه می‌پردازد. ضعف سند احادث ارائه شده در کتب شیعی و بررسی منطقی وجود یک جانشین فقیه برای امام غائب (!) مطالبی است که در این بخش ارائه می‌شوند. مفاسد و مشکلاتی که در نتیجه اعتقادِ باطل به بدعت «ولایت فقیه» گریبانگیر جامعه شیعی ایران شده است، موضوع فصل پایانی کتاب است.

دانلود فایل PDF کتاب

تگ‌ها
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن