آلفوس

 • کتاب هاPhoto of آلفوس – پاسخ عقلی به دروغ های تاریخی در فرهنگ شیعه – جلد دوم

  آلفوس – پاسخ عقلی به دروغ های تاریخی در فرهنگ شیعه – جلد دوم

  جلد 2: در این جلد، نویسنده در بخش اول، بحث را با نقل دیدگاه و رویکرد پیامبر اکرم در قبال ابوبکر و عمر و عثمانy آغاز کرده و اقوال آن بزرگوار را درباره ایشان بازگو می‌کند. وی سپس دیدگاه دیگر بزرگان عرصة دین و علم و فرهنگ را در بارة آنان در اختیار خواننده قرار می‌دهد؛ از جمله اشاره می‌کند به گفتار زید بن علیu، امام جعفر صادق، امام سجاد، سعدی، فردوسی، دکتر علی شریعتی، علامه دهخدا، امام شافعی و مولوی. در فصل بعد به…

  مشاهده »
 • کتاب هاPhoto of آلفوس – پاسخ عقلی به دروغ های تاریخی در فرهنگ شیعه – جلد اول

  آلفوس – پاسخ عقلی به دروغ های تاریخی در فرهنگ شیعه – جلد اول

  جلد 1: پژوهشی است مبسوط در اختلاف تاریخی شیعه و سنی و ریشه‌یابی و بیان حقیقت آنها. هدف نویسنده، آشناکردن خوانندگان با حقایق ناب دینی و کمک به آنان برای دوری از قضاوت عجولانه درباره افراد، براساس افسانه‌های جعلی تاریخی است. وی می‌کوشد تا بدین صورت، زمینه نزدیکی مذاهب را فراهم آورده و مانع از سوءاستفاده اسلام‌ستیزان از این جدایی شود، او بحث را بیان ریشه‌های تاریخی این جدایی آغاز می‌کند و منابعی را برمی‌شمرد که در این پژوهش، یاریگر وی بوده‌اند؛ از جمله قرآن کریم،…

  مشاهده »
 • پاسخ به شبهاتPhoto of آلفوس ALFOS (جلد دوم)

  آلفوس ALFOS (جلد دوم)

  جلد 2: در این جلد، نویسنده در بخش اول، بحث را با نقل دیدگاه و رویکرد پیامبر اکرم در قبال ابوبکر و عمر و عثمانy آغاز کرده و اقوال آن بزرگوار را درباره ایشان بازگو می‌کند. وی سپس دیدگاه دیگر بزرگان عرصة دین و علم و فرهنگ را در بارة آنان در اختیار خواننده قرار می‌دهد؛ از جمله اشاره می‌کند به گفتار زید بن علیu، امام جعفر صادق، امام سجاد، سعدی، فردوسی، دکتر علی شریعتی، علامه دهخدا، امام شافعی و مولوی. در فصل بعد به…

  مشاهده »
 • پاسخ به شبهاتPhoto of آلفوس ALFOS (جلد اول)

  آلفوس ALFOS (جلد اول)

  جلد 1: پژوهشی است مبسوط در اختلاف تاریخی شیعه و سنی و ریشه‌یابی و بیان حقیقت آنها. هدف نویسنده، آشناکردن خوانندگان با حقایق ناب دینی و کمک به آنان برای دوری از قضاوت عجولانه درباره افراد، براساس افسانه‌های جعلی تاریخی است. وی می‌کوشد تا بدین صورت، زمینه نزدیکی مذاهب را فراهم آورده و مانع از سوءاستفاده اسلام‌ستیزان از این جدایی شود، او بحث را بیان ریشه‌های تاریخی این جدایی آغاز می‌کند و منابعی را برمی‌شمرد که در این پژوهش، یاریگر وی بوده‌اند؛ از جمله قرآن…

  مشاهده »
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن