اصلاح

  • پاسخ به شبهاتPhoto of نهضت اصلاح تفکر مذهبی شیعی ادامه دارد

    نهضت اصلاح تفکر مذهبی شیعی ادامه دارد

    نھضت اصلاح تفکر مذھبی شیعه یا جریان تجدید نظر طلب در عقاید شیعه در ایران، که ھدفی جز اصلاح طلبی دینی نداشت، در صدسالۀ اخیر به ویژه از زمان رضاشاه به بعد، بیش از ھر زمان دیگر بروز و ظھور یافت و به طور رسمی خود را در محافل عمومی و مطبوعات دینی مطرح ساخت. اصلاح گران دینی که به صورت ریشه ای در حوزه ھای علمی به فراگیری دروس طلبگی پرداخته بودند، برخی دیگر از این جریان که بعضاً روحانی و یا غیر روحانی…

    مشاهده »
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن