الإمامة و السیاسة

  • تحریفPhoto of ۱۴- اسم های مؤلفان و کتاب های آنها که پنداشته می شود از اهل سنت هستند.

    ۱۴- اسم های مؤلفان و کتاب های آنها که پنداشته می شود از اهل سنت هستند.

    الدِينَوَرِی: أبو محمد عبد الله بن عبد المجيد بن مسلم بن قتيبة الدِينَوَرِی  (۲۱۳ هـ-۱۵ رجب ۲۷۶ هـ/۸۲۸ م-۱۳ نوفمبر ۸۸۹ م) أبو حنيفة أحمد بن داود بن ونند الدِينَوَرِی (۲۱۲ هـ-۱۵ رجب ۲۸۲ هـ/۸۲۸ م-۱۳ نوفمبر ۸۹۵ م) الدینوری دو نفر بوده ­اند. یکی اهل سنت و دیگری اهل سنت حنفی مذهی که تحت تعلیم دو آخوند بزرگ شیعه بوده است.  نخست: أبو محمد عبد الله بن عبد المجيد بن مسلم بن قتيبة الدِينَوَرِی  (۲۱۳ هـ – ۱۵ رجب ۲۷۶ هـ/۸۲۸ م-۱۳ نوفمبر ۸۸۹ م) حافظ…

    مشاهده »
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن