انطباق

  • پاسخ به شبهاتPhoto of انطباق عقاید ابن تیمیه رحمه الله با علی علیه السلام

    انطباق عقاید ابن تیمیه رحمه الله با علی علیه السلام

    بیان دیدگاه شیخ الإسلام، احمد بن تیمیه و مقایسه آن با آموزه‌های امام علی رضی الله عنه است. این اثر در پاسخ به کسانی نوشته شده که سعی دارند با تخطئه چهره ابن تیمیه، آرای وی در مقابلِ حضرت علی قرار داده و بدین صورت، آتش تفرقه و اختلاف را دامن زنند. نویسنده با استناد به اقوال و دیدگاه‌های ابن تیمیه در موضوعات مختلف و قیاس آن با سخنان امیرالمؤمنین، انطباق و یکسانی آنها را نشان داده و ثابت می‌کند که وی یکی از ارادتمندان…

    مشاهده »
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن