بن بست

  • پاسخ به شبهاتPhoto of بن بست

    بن بست

    اثر مبسوطی است در پاسخ به ردیه‌های کتاب «سرخاب و سفیداب» و روشنگری درباره خطاها و دروغ‌های تاریخی، حدیثی و عقیدتی شیعه. نویسنده، بخش نخست کتاب را به ارائه پاسخ‌های مستدل به ردیه‌هایی اختصاص داده است که برخی از شیعیان بر اثر سه جلدی “سرخاب و سفیداب” وی نوشته‌اند. در بخش بعد، به میزان اعتبار حدیث در فهم سنت پیامبر را بررسی نموده و آنگاه، سخنان ائمه، فلاسفه، بزرگان و سیاستمداران شیعه را درباره شأن و جایگاه خلفا و اعتقادات اهل سنت نقل می‌کند. سپس،…

    مشاهده »
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن