تاریخ الامم و الرسل و الملوک

  • تحریفPhoto of ۱۳- اسم های مؤلفان و کتاب های آنها که پنداشته می شود از اهل سنت هستند.

    ۱۳- اسم های مؤلفان و کتاب های آنها که پنداشته می شود از اهل سنت هستند.

    أبو جعفر محمد بن جرير بن رستم طبری آملی شیعه مهم: شیعه ی اثنی عشری همیشه برای دروغ گفتن و به خیال باطل خود، کلاه گذاشتن سر عوام اهل سنت و جماعت از القاب و اسامی علمای بزرگ اهل سنت و جماعت سوء استفاده نموده و به نام اعلام و رجال و علمای بزرگ اهل سنت و جماعت افرادی را به همین نام می خواهند به اهل سنت و جماعت قالب کنند که شتر در خواب بیند پنبه دانه….! بعنوان مثال: اهل سنت و جماعت…

    مشاهده »
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن