دروازه بهشت

  • تحریفPhoto of سلسله شیعه و ارکان ایمان (۶)

    سلسله شیعه و ارکان ایمان (۶)

    ایمان به روز قیامت…  هر انسان مسلمان ایمان دارد که مالک و فرمانرواى دنیا و آخرت خداوند متعال است. او است که در فردای قیامت انسان ها را مورد محاسبه قرار خواهد داد و نیکوکاران را پاداش و گنهکاران را به عقاب اعمال خود خواهد رساند. آیات بسیاری در قرآن مجید بیانگر این مسأله است که در روز قیامت تمام انسان ها از پیامبران گرفته تا سایر افراد بشر همگی از عظمت و کبریای خالق خود هراسان و بیمناک خواهند بود. بعنوان مثال خداوند متعال…

    مشاهده »
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن