فرشتگان

  • تحریفPhoto of سلسله شیعه و ارکان ایمان (۷)

    سلسله شیعه و ارکان ایمان (۷)

    ایمان به فرشتگان… بنا بر اعتقادات اهل سنت و جماعت فرشتگان مخلوقات عظیمی هستند که خداوند آنها را از نور آفریده است. تعداد عظیم آنها را کسى جز خالق هستی نمى داند. آنها همواره فرمانبردار اوامر خالق خود هستند و با معصیت و نافرمانى بیگانه اند. تمام وقت آنها صرف عبادت و اطاعت از خداوند متعال می گردد. اما در مذهب تشیع این رکن از ارکان ایمان مانند سایر مسائل دین مورد تحریف و تبدیل عده ای قرار گرفته که حب ائمه را سپر خود قرار…

    مشاهده »
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن